Pigeon Loft


Zebranie


Dodano 31 marca 2014

Zebranie przedlotowe odbędzie się 17 kwietnia 2014 o godz. 18-stej w Rozprzy


Spisy


Dodano 13 marca 2014

Zarząd oddziału informuje, że do dnia 30.03.2014r. hodowcy proszeni są o składanie spisów gołębi starych w swoich sekcjach i uiszczenie opłaty 4 złotych od gołębia ze spisu.

. Spisy gołębi:
– spis powinien być wypełniony czytelnie,
– przy określaniu barwy gołębia należy się posługiwać tabelką barw (wpisywać kod barwy)lub wystarczy czytelnie słownie.
– numer obrączki powinien być wpisany zgodnie z regulaminem:
   KRAJ -NR. ODDZ.- ROK- NR.GOŁĘBIA  np. PL-0276-11-1234
  Olimpijska  PL- 11 – 356111
– gołębie powinny być na spisie posortowane (ułożone narastająco według kolejności: 
    rok + numer obrączki) dla pierwszych 50szt. i odpowiednio reszta.   - mogą być rozdzielone według płci: np. pierwsze samce( 1)samice (0)lub pierwsze (0) drugie (1)

np:                                       płeć
1.  PL-0276-04-1110           1
2.  PL-0276-07-1111           1
3.  PL-0276-07-1200           1
4.  PL-0276-09-  235           1
5.  PL-0276-09-  236           0
6.  PL-0276-10-1133           0
7.  PL-0276-10-1228           0
8.  PL-276-11-11139    obrączki 5-cio numerowe
9.  PL-345-10-11222           0
10.PL-345-11-11111           0

Wzór  zamieściłem w dziale Dokumenty, a druki są do pobrania w zakładce Druki. Proszę sprawę potraktować poważnie.


Współpraca


Dodano 13 marca 2014

Współpraca Hodowców z Rachmistrzami w sezonie 2014

 

Drodzy Koledzy - Hodowcy od 2014 roku obowiązuje nowy regulamin GMP, a co za tym idzie na każdy lot hodowca wyznacza 10 gołębi do tego współzawodnictwa, które zarazem musi  zakoszować  jako pierwsze.

Gdyby hodowca z uporem nie zaznaczy seryjności do GMP przed  zakoszowaniem  gołębi w zegarze ESK na dany lot (tłumacząc to przyzwoleniem Regulaminu na pominięcie oznaczenia pierwszych 10 gołębi na lot) wtedy Rachmistrz może się tym nie przejmować (nie musi szukać po wszystkich listach wkładań i zegarowych).

Choć w kartach GMP w programie obliczeniowym oraz na liście konkursowej przy wyniku nie będzie oznaczenia seryjności i program z automatu nie wyznaczy punktacji hodowcy do GMP, to Regulamin nadal stanowi, że to hodowca wyznacza gołębie do Mistrzostwa GMP i może wtedy sam to zrobić na podstawie list konkursowych i list wkładaniowych.

Regulaminy nie zobowiązują Rachmistrza do tego, więc jeśli hodowca nie będzie chciał "współpracować - typować gołębie  co lot", wtedy sam musi sobie wyznaczyć to Mistrzostwo.

Dobry Lot
Andrzej  Wojtasiok

Ostatnio dodane listy konkursowePrzejdź do list konkursowych