KOMUNIKAT NR 2/ 2015 ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP


Dodano 22 kwietnia 2015

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGP w dniu 28.03.2015 r., a dotyczących działalności PZHGP w 2015 roku przekazujemy do realizacji podjęte na tym posiedzeniu uchwały:
  1. Zaprzestano wydawania upoważnień do lotowania gołębiami przybłąkanymi z dniem 01.07.2015r.
  2. Dokonano nowego wpisu w Rozdziale VI Regulaminu Lotowo-Zegarowego jako pkt 4 o treści :
„ Każdy koszowany gołąb na lot musi posiadać na znaczniku lub obrączce elektronicznej naklejkę z aktualnym numerem telefonu Hodowcy lub telefonem kontaktowym do Oddziału zrzeszającego Hodowcę”.
Kolejne punkty tego rozdziału otrzymują numerację 5 i 6.

Godziny odjazdu kabin - zmiany


Dodano 22 kwietnia 2015

LOT I - Ostrzeszów                
wkładanie 2015-04-30              
 
Godziny odjazdów kabin:
 
WYNAJEM - Ociepa MERCEDES
Gorzkowice  17:30 Wolbórz  19:30
Rozprza  18:10 Piotrków 21:00
Sulejów  19:20    
Poniatów 20:00    
Moszczenica 21:00    
 
 
LOT II - Krotoszyn  
wkładanie 2015-05-02
 
Godziny odjazdów kabin:
 
WYNAJEM - Ociepa MERCEDES
Moszczenica  17:30 Wolbórz  19:30
Sulejów  19:00 Piotrków 21:00
Poniatów 19:40  
Rozprza  20:20    
Gorzkowice 21:00  
 
 
 
LOT III - Wschowa
wkładanie 2015-05-09
 
Godziny odjazdów kabin:  
mogą ulec zmianie z powodu ilości wkładanych gołębi
 
WYNAJEM - Ociepa MERCEDES
Gorzkowice  17:00 Wolbórz  18:20
Rozprza 17:40 Moszczenica 19:00
Sulejów 19:00 Piotrków 20:00
Poniatów 19:40    
Piotrków 20:20    

 


Godziny Odjazdu Kabin


Dodano 14 kwietnia 2015

LOT I - Ostrzeszów                LOT II - Krotoszyn
wkładanie 2015-04-30              wkładanie 2015-05-02
 
Godziny odjazdów kabin:
 
WYNAJEM - Ociepa MERCEDES
Gorzkowice  18:00 Wolbórz  18:00
Sulejów  19:20 Moszczenica  19:00
Poniatów  20:00 Rozprza  20:20
Piotrków  21:00    
 
 
 
LOT III - Wschowa
wkładanie 2015-05-09
 
Godziny odjazdów kabin:  
mogą ulec zmianie z powodu ilości wkładanych gołębi
 
WYNAJEM - Ociepa MERCEDES
Gorzkowice  17:00 Wolbórz  18:20
Rozprza 17:40 Moszczenica 19:00
Sulejów 19:00 Piotrków 20:00
Poniatów 19:40    
Piotrków 20:20    

 


Spis gołębi


Dodano 28 marca 2015

Osoby chętne mogą poza przekazaniem spisów gołębi w formie papierowej, przesłać spis w formie elektronicznej na adres rachmistrz_piotrkow@o2.pl


Spis gołębi


Dodano 26 marca 2015

Zarząd oddziału informuje, że do dnia 30.03.2015r. hodowcy proszeni są o składanie spisów gołębi starych w swoich sekcjach i uiszczenie opłaty 4 złotych od gołębia ze spisu.

. Spisy gołębi:
– spis powinien być wypełniony czytelnie,
– przy określaniu barwy gołębia należy się posługiwać tabelką barw (wpisywać kod barwy)lub wystarczy czytelnie słownie.
– numer obrączki powinien być wpisany zgodnie z regulaminem:
   KRAJ -NR. ODDZ.- ROK- NR.GOŁĘBIA  np. PL-0276-11-1234
  Olimpijska  PL- 11 – 356111

Lista do Generalnego Mistrzostwa Polski w 3 egzemplarzach
Lista powyżej 50 szt. w 2 egzemplarzach 


Zebranie przedlotowe


Dodano 26 marca 2015

Zarząd Oddziału Piotrków zaprasza na zebranie przedlotowe w dniu 12 kwietnia 2015 godzina 10:00 w Piotrkowie Tryb. ul Sienkiewicza 10/12 w Zespole Szkół Zawodowych 

Ostatnio dodane listy konkursoweWschowa

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-16 19:24

Gostyń-Gola

31 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-08 15:48

Pleszew

24 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-01 16:50

Kalisz

17 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-08-27 21:02

Przejdź do list konkursowych